Startside

  Førstehjælpskurser
    - DFR certificerede
    - Temakurser

  Priser
  Bøger, DVD'er m.m
  Links
  Kontakt

  Den Frie Fys - Oversigt 

Kurser, certificeret af Dansk FørstehjælpsRåd (DFR)

Jeg bruger min sundhedsfaglige baggrund til at køre kort og præcis teori - og meget praktisk træningstid i små arbejdsgrupper med relevante scenarier. Man lærer med kroppen - ikke kun med ørerne...


Basisuddannelser:
 • Førstehjælp ved hjertestop (240 min.)
 • Førstehjælp ved ulykker (120 min. - skal gennemføres sammen med d.o. eller x antal tilvalgsuddannelser)
 • Førstehjælp til børn (240 min.)
Tilvalgsuddannelser (som udgangspunkt sammen med en basisudd.):
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn (150 min.)
 • Førstehjælp ved blødninger (90 min.)
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (30 min.)
 • Førstehjælp ved småskader (90 min.)
 • Førstehjælp ved sygdomme (90 min.)
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, inkl. hovedskader (90 min.)
 • Førstehjælp ved skader ifm. temperaturpåvirkninger (60 min.)
Funktionssuddannelser:
 • Førstehjælp for voksne med ansvar for børn (420 min.)
 • MedborgerFørstehjælp (420 min.)
Opdateringssuddannelser:
 • Førstehjælp ved hjertestop (180 min.)
 • Livreddende førstehjælp (180 min.)